Intake portal

Binnen de portal kiest u een projecttype en vult u de gegevens van de uitvoerende partij in. In 3 stappen wordt u door de beschrijving van uw project geleid. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Haalbaarheidsstudie

Dit type project is bedoeld om het potentieel en de slaagkans van een ontwikkelings-, demonstratie- of investeringsproject te onderzoeken. Ook wordt uitgezocht welke middelen nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren. 

Dit type project is bedoeld om het potentieel en de slaagkans van een ontwikkelings-, demonstratie- of investeringsproject te onderzoeken. Ook wordt uitgezocht welke middelen nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren. 

Ontwikkelingsproject

Dit type project betreft de experimentele ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen, programmatuur en diensten. Vaak is er sprake van een R&D-component en de ontwikkeling van technologie. Het kan gaan om conceptuele ontwikkeling, prototyping, pilotontwikkeling, testen en validatie. Routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, e.d. vallen er niet onder.  

Dit type project betreft de experimentele ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, processen, programmatuur en diensten. Vaak is er sprake van een R&D-component en de ontwikkeling van technologie. Het kan gaan om conceptuele ontwikkeling, prototyping, pilotontwikkeling, testen en validatie. Routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, e.d. vallen er niet onder.  

Demonstratieproject

Dit type project betreft de demonstratie van nieuw (reeds) ontwikkelde producten, processen, programmatuur en diensten. Met de demonstratie toont u de toegevoegde waarde in een praktijkomgeving aan voordat u het product, het proces, de programmatuur of de dienst in de markt zet.  

Dit type project betreft de demonstratie van nieuw (reeds) ontwikkelde producten, processen, programmatuur en diensten. Met de demonstratie toont u de toegevoegde waarde in een praktijkomgeving aan voordat u het product, het proces, de programmatuur of de dienst in de markt zet.  

Investeringsproject

Dit type project betreft investeringen op het gebied van onroerend goed, bedrijfsmiddelen, productieprocessen, transportmiddelen, energie en milieu. Het is verstandig om een voorgenomen investering ter toets voor te leggen voordat de investeringsbeslissing is genomen. Bij voorkeur heeft u een of meer offerte(s), technische specificaties, bestek, technische tekeningen, e.d. beschikbaar.  

Dit type project betreft investeringen op het gebied van onroerend goed, bedrijfsmiddelen, productieprocessen, transportmiddelen, energie en milieu. Het is verstandig om een voorgenomen investering ter toets voor te leggen voordat de investeringsbeslissing is genomen. Bij voorkeur heeft u een of meer offerte(s), technische specificaties, bestek, technische tekeningen, e.d. beschikbaar.